WERKWIJZE

Kenninsmakingsgesprek

Je kunt per mail of telefonisch contact met mij opnemen voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gespek bespreken wij onder andere kort de reden van aanmelding van het kind. Mochten jullie het coachingstraject bij mij willen afnemen dan mail ik jullie na afloop het intakeformulier.
Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten.

Intakegesprek

Gedurende dit gesprek nemen wij het ingevulde intakeformulier door om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en de coachvraag (n.b. het is mogelijk dat het kind een andere coachvraag heeft dan de ouders). Vaak is het prettig voor ouders dat het kind hier niet bij aanwezig is zodat er vrijuit gesproken kan worden, maar het mag natuurlijk wel.
Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur.

Coachingstraject

Hoe dit traject er uit ziet, verschilt per kind, maar is gemiddeld 5-8 sessies. Het verloop wordt bepaald door onder andere de inzet van het kind, de betrokkenheid van de ouders en de hulpvraag. Tijdens de sessies staat het kind centraal en ga ik in op de positieve eigenschappen van het kind en het bekrachtigen hiervan. De eerste sessie(s) zijn gericht op het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Zonder een vertrouwensrelatie zal een kind zich niet veilig voelen om zich te uiten.

De sessies die daarop volgen zal ik samen met het kind op zoek gaan naar de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind zelf. Wat ik met het kind bespreek is vertrouwelijk en zal alleen in overleg en met akkoord van het kind gedeeld worden met de ouders. De sessies vinden in principe onder schooltijd plaats, in de praktijk of op school. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.
Een coachingssessie duurt ongeveer 45 min. – 1 uur.

Evaluatie

Tussentijds en/of na afloop plannen we, wanneer daar behoefte aan is, een evaluatie moment in. We staan dan stil bij hoe het gaat.