Download hier de digitale privacyverklaring.

Coachingspraktijk Dominique, gevestigd aan Stationsweg 18, 3603 EE te Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stationsweg 18
3603 EE  Maarssen
Tel. +31615060584
http://www.coachingspraktijkdominique.nl

Dominique Sanders-Leemreis is de Functionaris Gegevensbescherming van Coachingspraktijk Dominique. Zij is te bereiken via hallo@coachingspraktijkdominique.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Coachingspraktijk Dominique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het inschrijfformulier en in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@coachingspraktijkdominique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coachingspraktijk Dominique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; (Speciaal inschrijfformulier voor onze Nieuwsbrief)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Coachingspraktijk Dominique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Coachingspraktijk Dominique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coachingspraktijk Dominique) tussen zit. Coachingspraktijk Dominique gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 •  WordPress, ContactForm 7, verzamelen van gegevens t.b.v. aanbieden van coaching of training en verzenden materialen;
 •  MailChimp, verzenden van nieuwsbrief en/of aanbiedingen;
 • Google Analytics, verzamelen cookies i.v.m. website optimalisatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Coachingspraktijk Dominique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens         > Bewaartermijn        > Reden:

– Personalia    > Onbeperkt   > Versturen nieuwsbrieven, aanbiedingen (deze kunnen door de
nieuwsbrieflezer zelf worden verwijderd);

– E-mail           > Onbeperkt   > Versturen nieuwsbrieven, aanbiedingen (deze kunnen door de
nieuwsbrieflezer zelf worden verwijderd);

– Adres                        > 1 maand      > Deze hebben wij enkel nodig om aangevraagde spullen
naar te verzenden;

– Cliënten in de praktijk        > 15 jaar         > Zodat de cliënt een beroep kan doen op vervolgacties.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Coachingspraktijk Dominique verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Coachingspraktijk Dominique gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden  voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hallo@coachingspraktijkdominique.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Coachingspraktijk Dominique zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Coachingspraktijk Dominique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Coachingspraktijk Dominique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@coachingspraktijkdominique.nl.

 

d.d. 12-3-2018